Home - HouseFinder Property and Real Estate listing and Magazine Namibia

Editorial - Apr/May 2021

Liewe Leser

Dis herfs! Vir my is daar so ‘n spesiale bekoring aan hierdie tyd van die jaar. Die skielike winterluggie wat byt, die seisoen wat draai en die gereedmaak van Moeder Natuur om in hibernasie of winterslaap in te gaan. Asof iets vir ons sê: leef ‘n bietjie rustiger, slaap ‘n bietjie meer, verslap ‘n bietjie die pas. Met al die omwentelinge in die wêreld en die vele uitdagings wat mense moet trotseer, dink ek menige leser sal met my saamstem: Kom ons draai ‘n bietjie rem aan.

In hierdie uitgawe fokus ons op veiligheid en sekuriteit – in en om jou huis. En is dit nie juis in hierdie milieu waar ‘n ma ‘n groot rol speel nie? Moeders wil graag hul gesinne beskerm teen vernietigende virusse en seker maak almal slaap veilig saans. Heel gepas het Christine die veiligheidstema, met Moedersdag in gedagte, aangespreek in haar tema-artikel die maand. Gaan lees dit gerus.

As jy ‘n geldjie het om te spandeer: baie van ons adverteerders bied aan jou unieke produkte om die veiligheid van jou huis en swembad te verseker. My wens vir ‘n ieder en elk: leef veilig en rustig voort - en maak tyd om die prag van ons unieke Namibiese herfs te waardeer.

Dear Reader

Ah, it’s autumn! I find it a captivating time of year. There’s a nip in the air, a sure sign of the season changing as if Mother Nature is getting ready for her slow winter slumber. It’s as if something is telling us to unwind, take life slowly and sleep a bit longer. With all the drastic changes in the world and the many obstacles facing mankind, I’m sure most readers would agree with me: We need to back-pedal or step on the brake.

In this edition we focus on safety and security in and around the home. And here mothers play a huge role, not so? Mothers who want to protect their children from damaging viruses and ensure that they all enjoy a good night’s sleep. Fittingly, Christine has blended the security theme with Mothers’ Day in her theme article – be sure to read it.

If you have some extra bucks to spend, do look at the unique products for home and pool offered by many of our advertisers. My wish for all of us: be safe and live in peace – and do make time to enjoy the unique and picturesque Namibian autumn scenes.

Our theme: Safety and security

Since Covid-19 became part of our lives, many of us have gone through life more fearful than before – anxious about things that have not been part of our lives prior the outbreak of the coronavirus. What does feeling safe mean to you? Or has the meaning of being safe taken on a whole different meaning for you? Maybe you have not felt the reassurance of being safe since childhood and maybe you now feel unsafe in public spaces. Nonetheless, I think we live in a new world where Safety and Security is something we simply cannot neglect. Rather safe than sorry.

Keep in mind: “In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety. (Psalm 4:8) (NIV).Gerty Basson

Find an Agent Find a Developer
HouseFinder Namibia. © 2019, All rights reserved
Disclaimer Privacy Policy
Another website escaped from the Asylum Design and Development