Home - HouseFinder Property and Real Estate listing and Magazine Namibia

Editorial - Feb/Mar 2021

Editorial - February / March 2021

Editorial - February / March 2021

Liewe Leser

Genade, onbeskryflik groot, is wat deur my gedagtes gaan terwyl ek hierdie stukkie skryf vir Februarie. Die afgelope tyd sak daar lieflike buie reën regoor Namibië uit. Riviere stroom oor en paaie brokkel weg. Maar niemand kla daaroor nie: In dié land weet ons hoe kosbaar elke druppel is.

Die HouseFinder-span is ook vervul met dankbaarheid: Hierdie is ons 200ste uitgawe! In 2011 is uitgawe 100 gedruk en nou, 10 jaar later, hou ons uitgawe 200 in die hand. Lees op bl. 7 meer van ons oulike foto-kompetisie – kry die kinders bymekaar, wees kreatief met Dulux se Kleur van die Jaar, neem ’n foto – en vier so hierdie TWEEHONDERDSTE uitgawe saam met ons!

Weliswaar ‘n prestasie, in ag genome die tyd waarin die wêreld nou staan… met die Covid-19 jaar agter ons en steeds ‘n paar uitdagings voor ons. Wat hou 2021 vir ons in? Dis ongetwyfeld die jaar van immunisasie, Covid-toetse en selfs nog meer onsekerheid… Gaan daar nog meer inperkings kom? Gaan daar derde en vierde vlae van die virus uitbreek? Wie weet? Ons is seker van niks. Dit laat my net weer besef: Allés is genade.

Ek haal aan uit Koos Dup se gebed:

Elke dag is ‘n gedagte
Elke kamer net gehuur.
Elke aardse droom van rykdom en roem,
net ‘n skadu teen die muur.
Wat ek is, is net genade.
Wat ek het, is net geleen.


Vanjaar is marmer groot in binnehuisversiering. Kombineer dit met jou industriële kombuis of besluit op die nuwe Neutrale Elegante (Neutral Luxe) tendens. Maak nie saak wat jou keuse is nie, met marmer in jou huis kan jy nie verkeerd gaan in 2021 nie. Kyk gerus deur dié uitgawe wat ons adverteerders jou alles bied rondom marmer.


Dear Reader

Amazing Grace is uppermost in my mind as I write this editorial for the February edition. Wonderful rains have fallen throughout Namibia recently. Rivers are overflowing their banks and roads are crumbling. Yet no-one is complaining: In this country, we know how to cherish every drop of rain.

The HouseFinder team is also overflowing with thankfulness: This is our 200th edition! In 2011, Edition 100 was printed and now, 10 years later, we are holding Edition 200 in our hands. Read on page 7 about our fun photo competition – call the kids, be creative with Dulux’s Colour of the Year, take a photo – and celebrate this two-hundredth edition with us!

We are proud of this milestone, considering these times we are in … with the Covid-19 year behind us and some huge challenges ahead. What’s to be expected of 2021? It will surely be the year of immunisations, continued testing and increased insecurity. Will there be stricter lockdowns? Will there be a third and fourth wave of infections? Who knows? We can be sure of absolutely nothing. Which makes me realise once again: It is all a matter of grace and mercy.

Remember with me the poignant words of Amazing Grace, as penned originally by John Newton:

Through many dangers, toils, and snares,
I have already come;
’Tis grace hath brought me safe thus far,
and grace will lead me home.
The Lord has promised good to me,
His Word my hope secures;
He will my Shield and Portion be,
as long as life endures.
Yea, when this flesh and heart shall fail,
and mortal life shall cease,
I shall possess, within the veil, a life of joy and peace.


Keep in mind: “The LORD bless you and keep you; the LORD make his face shine on you and be gracious to you; the LORD turn his face toward you and give you peace.” (Numbers 6:24-26) (NIV).



Gerty Basson

Find an Agent Find a Developer
HouseFinder Namibia. © 2019, All rights reserved
Disclaimer Privacy Policy
Another website escaped from the Asylum Design and Development